Κατηγορίες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 14/11/12

OIΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14-11-12

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 6/11/12

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6-11-12

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση ΝΠΔΔ 30/10/12

ΝΠΔΔ 30-10-12

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26/10/12

ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26-10-12

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22/10/12

πρόσκληση οικονομικής επιτροπής (επείγουσα)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/10/12

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 22-10-12

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16/10/12

Οικονομική Επιτροπή 16-10

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11/10/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-10-12

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 8/10/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8-10-12

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2/10/12

ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2-10-12

Διαβάστε Περισσότερα