Κατηγορίες

Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 23-07-12

Πρόσκληση Ν.Π.Δ.Δ. (23/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-7-2012

Σας καλούμε την  18-7-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (16/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17-07-12

Πρόσκληση Δ.Σ. (17/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 10-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10/07/12)  (Α) Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10/07/12)  (Β)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 06-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (06/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 04-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (04/07/12) (Α) Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (04/07/12) (Β)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 02-07-12

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (02/07/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-06-12

Πρόσκληση Δ.Σ. (27/06/12)

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 22-06-12

Πρόσκληση Ν.Π.Δ.Δ. (22/06/12)

Διαβάστε Περισσότερα