Έγινε αποδεκτή η πρόταση του Ν. Τσιαμούλου για δωρεάν φύλαξη των παιδικών χαρών αρχικά από τη δημοτική κοινότητα Τρίπολης και στη συνέχεια από το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι λοιπόν η εταιρία MelissinosSecurity θα αναλάβει αφιλοκερδώς τη φύλαξη των παιδικών χαρών.

Ειδικότερα θα ανοίγει και θα κλείνει, για 365 ημέρες το χρόνο, τις παιδικές χαρές που βρίσκονται εντός της πόλης της Τρίπολης και έχουν τη δυνατότητα να κλειδώνουν. Οι ώρες που θα ανοίγουν και θα κλείνουν θα ορισθούν μετά από συνεννόηση με το Δήμο. Επίσης θα αναλάβει την παρακολούθηση τους εφόσον έτσι και αλλιώς το προσωπικό της εταιρίας είναι συνεχώς έξω.