Σας καλούμε εκτάκτως,  την 21ην Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου.