Με αίτημα 16 δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης με θέμα: «Τη διαχείριση αστικών και στερεών αποβλήτων»