Αίτηση κατέθεσα στις 17/1/13 προς τον αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Τρίπολης Σάββα Σαββάκη σύμφωνα με την οποία ζήτησα να δοθεί παράταση της προθεσμίας για ρύθμιση των οφειλών στο δήμο μέχρι τις 28/2/13 για να εξυπηρετηθούν οι επαγγελματίες που δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέχρι τις 31/12/12.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΦΟΡΩΝ

Πράγματι συζητήθηκε το θέμα στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης και μάλιστα η δημοτική αρχή έδωσε παράταση επιπλέον ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 31/3/13, ώστε να ρυθμιστούν οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές.