Υπέβαλα αίτηση προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης για να μου δοθούν τα αντίγραφα του τιμολογίου μελέτης και ο προϋπολογισμός της πλατείας Πετρινού και το τιμολόγιο μελέτης και ο προϋπολογισμός των πεζοδρόμων Τάσου Σεχιώτη και Κωνσταντίνου ΙΒ.

Δείτε την αίτηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ