ImageHandlerΣτην ιστοσελίδα www.energo-eke.gr, θα μπορούν από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 οι δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ήδη από χθες, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων των 13 δήμων όπου και θα εφαρμοστεί πιλοτικά το «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα». Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται ταχύρυθμα σεμινάρια στην Αθήνα, στα οποία συμμετέχουν δημοτικοί υπάλληλοι από οκτώ δήμους και στη Θεσσαλονίκη, στα οποία συμμετέχουν υπάλληλοι από πέντε δήμους της βόρειας Ελλάδας.

Νωρίτερα σήμερα, επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπου πραγματοποιούνται τα σεμινάρια της Αθήνας, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός Βασίλης Κεγκέρογλου και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), Χρήστος Χάλαρης. Ως τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική στροφή στη χώρα, χαρακτήρισε το «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» ο υπουργός Εργασίας και πρόσθεσε ότι για πολλά χρόνια, υπήρχε κατασπατάληση πόρων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ενώ «σήμερα, τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η χώρα μας είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη».

Αναφερόμενος στον νέο θεσμό, ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου, σημείωσε ότι πρόκειται για «σύγχρονο θεσμό για την επίλυση των σύγχρονων οξυμένων προβλημάτων και βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα». Ο υφυπουργός Εργασίας πρόσθεσε ότι «η δικαιοσύνη και η διαφάνεια για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι εξασφαλισμένες» και τόνισε πως «δεν πρόκειται να μείνει απ’ έξω κάποιος που το δικαιούται, αλλά ούτε να παρεισφρήσει κάποιος που δεν το δικαιούται». Ο κ. Κεγκέρογλου ανέφερε τέλος, ότι όσοι δικαιούχοι υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου θα εισπράξουν το βοήθημα αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου.

Σχετικά με την εφαρμογή του ΕΕΕ

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θεσμοθετήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 και προβλέπει την εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων, την παροχή πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτές και τέλος την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξη τους στην εργασία.

Ειδικότερα, για την εισοδηματική ενίσχυση του προγράμματος προβλέπεται η καταβολή ποσού που περιλαμβάνει  τη βασική εισοδηματική ενίσχυση ύψους 100 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενη μονάδα, την αναλογική εισοδηματική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 100 ευρώ για κάθε ενήλικα και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο (κατώφλι εισοδήματος). Στη μονογονεϊκή  οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο μέλος, λογίζεται ως ενήλικας.
Για την πρόσβαση και παροχή πλέγματος κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών οι δικαιούχοι του προγράμματος προωθούνται κατά περίπτωση για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.
Για την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξη τους στην εργασία, οι δικαιούχοι, εφόσον δύναται να εργαστούν και είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται σε δράσεις με σκοπό την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται μεταξύ άλλων από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ, τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και άλλα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ )και πληρούν :

α) τα κριτήρια διαμονής δηλαδή κατοικούν τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης,

β) τα εισοδηματικά κριτήρια δηλαδή το πραγματικό εισόδημα των τελευταίων 12μηνών, της οικογένειας, από την υποβολή της αίτησης να είναι μικρότερο από το σύνολο της ενίσχυσης που θα λάμβανε αν δεν είχε καθόλου εισόδημα σύμφωνα με την παραπάνω αναφερθείσα αναλογία,

γ) περιουσιακά κριτήρια δηλαδή το σύνολο της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’Α άτομο προσαυξανόμενο κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Επίσης η κινητή περιουσία να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη στο σύνολο της το ποσό των 6.000 ευρώ και οι καταθέσεις σε όλα πιστωτικά ιδρύματα να μην υπερβαίνει το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης το διπλάσιο του κατωφλίου εισοδήματος που αναλογεί.

Τέλος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ωφελούμενης μονάδας, μέλη της οποίας έχουν στην ιδιοκτησία τους σκάφη αναψυχής ΙΧ, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ΙΧ, ανεμόπτερα, και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες).

Το ποσό που θα καταβάλλεται στον δικαιούχο θα είναι η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας από το κατώφλι εισοδήματος.

Το μικρότερο ποσό που θα καταβάλλεται είναι 20 ευρώ το μήνα πιστώνοντας αντίστοιχα τον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει υποδείξει στην αίτηση του. Το ποσό αυτό καταβάλλεται αφορολόγητο

Δικαιολογητικά αίτησης

Για τον τόπο διαμονής (πιλοτική εφαρμογή):
Διαμονή νόμιμα και μόνιμα στους Δήμους πιλοτικής εφαρμογής τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης Επιπλέον :
     – Για τους αλλοδαπούς μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), αντίγραφο άδειας διαμονής
     – Για ομογενή αλλοδαπό, Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, καθώς και επί πενταετία προηγούμενη νόμιμη διαμονή στη χώρα
     – Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται άδεια επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς καθώς και επί
πενταετία προηγούμενη νόμιμη διαμονή στη χώρα
     – Για τους ανιθαγενείς, Δελτίο Ταυτότητας ανιθαγενούς
     – Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. αντίγραφο Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης επί πενταετία
προηγούμενη διαμονή στη χώρα
     – Για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες αντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα και ‘Αδεια Παραμονής
Αλλοδαπού
     – Για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας αντίγραφο Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, με ειδική σήμανση «επικουρική προστασία»
     – Για τους διαμένοντες με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αντίγραφο ‘Αδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
Για τη δήλωση πραγματικού εισοδήματος και στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας :
      Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.
      α) Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας κατοικίας και το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα
ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης, κ.λπ.).
      β) Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα,
      γ) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της
μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας αυτά, από τη
χώρα προέλευσης.
     Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, επιπλέον απαιτούνται:
     α) Βεβαίωση Φορολογικής αρχής της χώρας τους από την οποία θα προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους καθώς και το συνολικό τους
εισόδημα στη χώρα προέλευσης.
     β) Αντίγραφο επικυρωμένο του Διαβατηρίου τους.
     γ) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της
μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του (αν υπάρχει) και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας
αυτά, από τη χώρα προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο φορολογικού προσδιορισμού.
     δ) Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτείται Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης όπως
αυτή αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο (γ)
.