Αίτηση κατέθεσα στο Δήμο Τρίπολης με σκοπό να μου χορηγηθούν τα αντίγραφα των ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως όλων των χώρων στάθμευσης εντός του 2012 και των ανάλογων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ την αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ