ΑγρότεςΗ πρώτη ευχάριστη τροποποίηση σχετικά με τα βιβλία των αγροτών, ήρθε το 2015 με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014, (η αρίθμηση είναι του 2015 αλλά η ημερομηνία που φέρει είναι 31.12.2014).Στο άρθρο 8 (§1 8.1.1), ορίζεται ότι δεν προβλέπεται η έκδοση τιμολογίου για τις επιδοτήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή πλέον να τιμολογηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, αλλά και κάθε άλλη μορφής επιδότηση.

Έτσι, οι συνάδελφοι, προκειμένου να αποτυπώσουν την επιδότηση ως έσοδο, μπορούν κάνοντας εκτύπωση μέσα από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ (όπως αναφέρουμε σε προηγούμενο άρθρο: www.opekepe.gr – διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμές – ΑΦΜ + 4 τελευταία ψηφία της ταυτότητας + το έτος 2014), να χρησιμοποιήσουν αυτή την εκτύπωση ως αποδεικτικό καταχώρησης των επιδοτήσεων ως έσοδο.

Προσοχή: η ΠΟΛ.1003/31.12.2014 μας απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης των τιμολογίων για τις επιδοτήσεις και μόνο από αυτό. Καμία αναγραφή δεν υπάρχει πουθενά που να ορίζει ότι οι επιδοτήσεις ΔΕΝ φορολογούνται, (μέχρι στιγμής τουλάχιστον που γράφονται αυτές οι γραμμές).