Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Περιοχής Φιλικών “Η Παμπροσφυγική Ένωση” Τρίπολης συνέταξε την υπ’ αριθμ’ 3/19-3-2010 Επιστολή προς τον κ. Δημοτικό Σύμβουλο Τρίπολης, Υπεύθυνο για το Περιβάλλον, Ηλία Χαλκιά, με θέμα: “Απομάκρυνση του αεροπλάνου από την Πλατεία Φιλικών“.

Με την επιστολή αυτή ο Σύλλογος Φιλικών επαναδιατύπωσε το από 2006 αίτημά του, για απομάκρυνση του, σε άθλια κατάσταση, αεροπλάνου από την Πλατεία Φιλικών.