Τρίπολη 30 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φιλικών συνεδρίασε την Τρίτη στις 21-6-11 και συζήτησε το σοβαρό θέμα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στο Νομό Αρκαδίας και τη λειτουργία της παράνομης υπερκορεσμένης χωματερής του δήμου Τρίπολης στη θέση <Πλάτωμα>. Αποφάσισε να γίνει σύγκληση της «Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για το κλείσιμο της Χωματερής».

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα συνεδρίασε τη Δευτέρα 27-6-11. Έγινε ενημέρωση, ανασκόπηση του όλου προβλήματος και αξιολόγηση και της υφισταμένης κατάστασης και των υπαρχόντων στοιχείων.

Διαπιστώθηκαν τα εξής:

  1. Η συνέχιση της λειτουργίας της παράνομης υπερκορεσμένης χωματερής και πέραν από την 31-12-08 μέχρι και σήμερα. Ο Καλλικρατικός Δήμος Τρίπολης ρίχνει διπλάσιες ποσότητες σκουπιδιών από πριν και δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί κανένας στοιχειώδης κανόνας λειτουργίας της χωματερής.
  2. Τα έντονα προβλήματα που προκύπτουν από την ανωτέρω χωματερή. Δηλαδή, μόλυνση του περιβάλλοντος, αφόρητη δυσοσμία, ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες.
  3. Μη συμμόρφωση με το περιεχόμενο της 2973 απόφασης του Συμβουλίου Της Επικρατείας (ΣΤΕ) για την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και την αποκατάστασή του. Επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος περιοχής Φιλικών και πολίτες με εξώδικη πρόσκληση-Αίτηση συμμόρφωσης κοινοποίησαν τη ανωτέρω απόφαση του ΣΤΕ από το Φεβρουάριο του 2011 στους: Δήμο Τρίπολης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, με την υπ’ αριθ. 379/2008 απόφασή του και ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αποτυπώθηκε στο υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 74308/17430/20.11.2008 έγγραφο της, αποφάσισε τον τερματισμό λειτουργίας του ΧΑΔΑ.
  4. Την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από το Σύλλογο Φιλικών και πολίτες στις 2-6-11 ενώπιον του Πρωτοδικείου Τριπόλεως για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ και για τη συμμόρφωση και εφαρμογή της τελεσίδικης απόφασης 2973/2010 του ΣΤΕ. Η εκδίκαση έχει προσδιοριστεί στις 8-7-11.
  5. Η απραξία τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
  6. Η πρόθεση του νέου υπουργού Περιβάλλοντος για διαχείριση των απορριμμάτων με τη μέθοδο της καύσης. Αφού έγινε γόνιμος διάλογος και ανάλυση όλων των πραγματικών στοιχείων και η διαπίστωση πλέον ότι τελεσίδικες αποφάσεις δεν εφαρμόζονται και αγνοούνται προκλητικά από τη διοίκηση όλοι μας αγανακτισμένοι για την κοροϊδία των ιθυνόντων επί 30 έτη αποφασίσαμε :
  • Το προειδοποιητικό κλείσιμο της παράνομης χωματερής την Τρίτη 5-7-11.
  • Την ενημέρωση των ΜΜΕ.
  • Την καθολική συμμετοχή μας την ημέρα εκδίκασης των ασφαλιστικών στις 8-7-11.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ