Τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την μίσθωση χώρου για τη διαχείριση των απορριμάτων ο Νικόλας Τσιαμούλος αποχώρησε καταγγέλλοντας τη μη τήρηση των διαδικασιών και ζητώντας την συζήτηση του θέματος σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο.