γγδεΣυνολικά 1.956 παραβάσεις σε 641 επιχειρήσεις διαπίστωσαν οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων την εβδομάδα 27/07/2015 έως 02/08/2015.

Συνολικά διεξήχθησαν 3.672 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από συνεργεία των Δ.Ο.Υ και της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε 3.620 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου για την εντατικοποίηση της διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές ενόψει της θερινής περιόδου.

Στους ελέγχους αυτούς, που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, συμμετείχαν συνολικά 987 υπάλληλοι.

ΕΛΕΓΧΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Δ.Ο.Υ.

3.387

3.335

532

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε

285

285

109

ΣΥΝΟΛΑ

3.672

3.620

641

Αποτελέσματα ελέγχων από τις ΔΟΥ της χώρας

Από τις Δ.Ο.Υ πραγματοποιήθηκαν 3.387 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 3.335 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί διεξήχθησαν από 67 Δ.Ο.Υ. και συμμετείχαν 875 υπάλληλοι, διαπιστώθηκαν σε 532 επιχειρήσεις συνολικά 1.484 παραβάσεις που αφορούν κυρίως, σε ποσοστό 90%, τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους εστίασης, διασκέδασης και τουρισμού. Ειδικότερα, στο χώρο της εστίασης πραγματοποιήθηκαν 2.104 έλεγχοι και σε 324 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

2.104

324

ΕΜΠΟΡΙΑ

782

111

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

142

27

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ

112

36

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

53

4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΕΣ

194

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.387

532

Από τους 3.387 ελέγχους, οι 990 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τις βραδυνές ώρες, όπου  διαπιστώθηκαν 204 παραβάσεις, γεγονός που φανερώνει την αυξανόμενη παραβατικότητα κατά τις βραδυνές ώρες σε σύγκριση με τις πρωινές και τις απογευματινές.

Β. Αποτελέσματα μερικών επιτόπιων ελέγχων από την ΥΕΔΔΕ

Από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε πραγματοποιήθηκαν 285 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις. Σε 109 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 472 παραβάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

285

112

285

109

472

Στους ελέγχους συμμετείχαν 112 υπάλληλοι της μονάδας και διεξήχθησαν κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στον τουρισμό, σε ποσοστό άνω του 80%.

Οι έλεγχοι αυτοί έλαβαν χώρα στο Κέντρο της Αθήνας, σε τουριστικές περιοχές της Αττικής, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Εύβοια, η Χαλκιδική, η Αχαΐα, η Πρέβεζα, η Αιτωλοακαρνανία και η Λευκάδα.

Η παραβατικότητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας σε κάποιες περιπτώσεις το 54%.

Ο μεγαλύτερος όγκος των διαπιστωμένων παραβάσεων αφορά σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.