protasi_aporrimmatwn

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας από το Σύμβουλο της παράταξης Περιβαντολλόγο κ. Χρήστο Στάθη, η επίσημη παρουσίαση της πρότασή μας για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στον Δήμου Τρίπολης.

 

Αρχικά αναπτύχθηκε το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και οι βασικές αρχές που τα διέπουν. Εντοπίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και τον αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και οι ποσοτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν στο μέλλον για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου μας.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η πρότασή μας, με τη μορφή δράσεων διαχείρισης, κατ’ αρχήν για την ενίσχυση της πρόληψης, μείωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων (στόχοι προτεραιότητας) και έπειτα για την αποτελεσματική επεξεργασία και τελική διάθεση των υπολειμμάτων στο περιβάλλον.

Οι δράσεις επεξεργασίας εντοπίσθηκαν στα βιοαπόβλητα (οργανικά), στα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί), στα λεγόμενα «άλλα απόβλητα» προς εναλλακτική διαχείριση (ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ΟΤΚΖ, ελαστικά, κ.λπ.), σε άλλης φύσεως απόβλητα που μπορούν να συνδιαχειριστούν με τα προηγούμενα («πράσινα» απόβλητα, ιλύες ΕΕΛ, προσομοιάζοντα βιομηχανικά, γεωργοκτηνοτροφικά, κ.λπ.) και τέλος στα τελικά σύμμεικτα υπολείμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκαν μία σειρά εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ, κέντρα διαλογής (ΚΔΑΥ), μονάδες κομποστοποίησης, μονάδες επεξεργασίας (ΜΕΑ), ΧΥΤΥ και σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) υπό προϋποθέσεις.

Οι προτάσεις αυτές ήταν ποσοτικοποιημένες ως προς τον αριθμό των εγκαταστάσεων και τις απαιτούμενες δυναμικότητες, ενώ δόθηκε και ένας προκαταρκτικός προϋπολογισμό του κόστους επένδυσης που απαιτείται για την κατασκευή τους.

Τέλος, έγινε αναφορά στα κριτήρια χωροθέτησης των εγκαταστάσεων αυτών, με αναφορά στις ειδικές ζώνες όπου απαγορεύεται η εγκατάστασή τους.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.