Δικαιώθηκαν οι κάτοικοι του Αφυσσού ύστερα από την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει για τη λειτουργία του ΧΑΔΑ του Δήμου Σπαρτιατών.

Σύμφωνα με την απόφαση του πρωτοδικείου Σπάρτης απαγορεύεται προσωρινά στο Δήμο Σπαρτιατών, από την πάροδο 60 ημερών από τότε που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα η απόφαση αυτή και μέχρι τη νόμιμη έναρξη λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής των αποβλήτων του, να λειτουργεί ως χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων, το χώρο που χρησιμοποιεί σήμερα και βρίσκεται στη θέση Προβατόμανδρα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αφυσσού του Δήμου Σπαρτιατών και συγκεκριμένα να εναποθέτει, επιχωματώνει και αποτεφρώνει τα απόβλητα αυτά.

Επίσης, απειλεί κατά των Δήμου Σπαρτιατών, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη χρηματική ποινή των 3000 ευρώ υπέρ των αιτούντων, για κάθε μελλοντική παράβαση των διατάξεων της απόφασης.