ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜ.ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Καλή συνέχεια στο έργο των παραγωγών του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε εποχές μάλιστα που είναι τόσο δύσκολες και τα νέα δεν είναι στην πλειοψηφία τους ευχάριστα.. Εύχομαι οι συντελεστές του Δημοτικού Ραδιοφώνου να συνεχίσουν να ενημερώνουν τους πολίτες αντικειμενικά και αμερόληπτα, προάγοντας έτσι τον κοινωνικό του ρόλο.