Εκδήλωση για δραστηριότητες εξωστρέφειας πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, με σκοπό να δοθούν πληροφορίες για τις προτεινόμενες επιχειρηματικές αποστολές σχετικά με τις επιχειρήσεις.

Πρόσκληση για δραστηριότητες εξωστρέφειας