Ομόφωνα εκλέχθηκε πρόεδρος του Συλλόγου Φιλικών ο Νικόλας Τσιαμούλος στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν την Κυριακή 20-3-2011 στα γραφεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Συνημμένα τα πρακτικά της συνεδρίασης

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής 20-3-2011

Γενική Συνέλευση [α]Γενική Συνέλευση [β]Γενική Συνέλευση [γ]

Πράξη 2/22-3-2011 (α)Πράξη 2/22-3-2011 (β)