workersΑντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στους κλάδους: τεχνικό, νέων τεχνολογιών, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών. Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α)στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ωφελούμενοι: άνεργοι ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Πάροχοι Κατάρτισης αδειοδοτημένοι ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος νοείται ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

Περίοδος υποβολής

από 13/10/2014 έως 10/11/2014

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Για τους ανέργους-ωφελουμένους:

Οι άνεργοι υποβάλλουν αιτήσεις και εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προυποθέσεις του Προγράμματος και βάσει της μοριοδότησης (βλ. Πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία) εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο ΟΑΕΔ.

Δικαιώμα υποβολής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

 1. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1950 έως και 31/12/1985
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών:

 1. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1950 έως και 31/12/1985
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και σε ένα μόνο κλάδο
προτεραιότητας.

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Δράση.

Πρόσθετοι όροι συμμετοχής:

 • Ασυμβίβαστο μεταξύ επιδόματος ανεργίας και εκπαιδευτικού επιδόματος: Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.
 • Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης (μη συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης) και μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους σε αυτό.

Για τους παρόχους κατάρτισης οι σχετικοί όροι και προυποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν:

 • Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας που  φορά στην οικονομική αξία ποσού 5.400,00 ή 4.200,00 ευρώ, αναλόγως του κλάδου κατάρτισης, η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από τους ωφελούμενους άνεργους, τη συμβουλευτική καθοδήγηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης προκειμένου να επιτευχθεί η εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα. Χρόνος ισχύος της επιταγής εισόδου: από την έκδοσή της μέχρι 30/4/2016.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της δράσης από τον ΟΑΕΔ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση του.

Προϋπολογισμός

€ 112.000.000

Κατανομή ανά Περιφέρεια σε ευρώ:

 • Ανατολική Μακεδονία-Θράκη:  Θέσεις 1.163 – Π/Υ 7.840.000
 • Θεσσαλία: Θέσεις 1.330  – Π/Υ 8.960.000
 • Ήπειρος: Θέσεις: 665 – Π/Υ 4.480.000
 • Ιόνια Νησιά Θέσεις: 324 – Π/Υ 2.184.000
 • Δυτική Ελλάδα: Θέσεις 1.296 – Π/Υ 8.736.000
 • Πελοπόννησος: Θέσεις 831 – Π/Υ 5.600.000
 • Βόρειο Αιγαίο Θέσεις: 299 – Π/Υ 2.016.000
 • Κρήτη: Θέσεις 914 – Π/Υ 6.160.000
 • Κεντρική Μακεδονία: Θέσεις: 3.324 – Π/Υ 22.400.000
 • Δυτική Μακεδονία: Θέσεις 399 – Π/Υ 2.688.000
 • Αττική Θέσεις¨4986 Π/Υ 33.600.000
 • Νότιο Αιγαίο Θέσεις:424 Π/Υ: 2.856.000
 • Στερεά Ελλάδα Θέσεις:665 Π/Υ 7.336.000

 

 

 • Υποβολή αιτήσεων από ανέργους: από 13/10/2014 ώρα 11.00 έως 31/10/2014
 • Υποβολή αιτήσεων από παρόχους κατάρτισης: από 20/10/2014 έως 10/11/2014