Δείτε πώς απασχόλησε τις τοπικές εφημερίδες και τις εφημερίδες της ευρύτερης Περιφέρειας, ο ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποριμμάτων) του Δήμου Τρίπολης.