Σας καλούμε την  5η Aυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 6 εδάφιο του Ν. 3852 /2010, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας Δήμου Τρίπολης.
  2. Καθαρισμός χώρου Παμπελοποννησιακής Εμποροπανηγύρης Τεγέας.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ