Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης άσκησαν κριτική στο δήμαρχο, επειδή δεν εφάρμοσε την απόφαση για να μην σταλούν στοιχεία για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων.

Αυτό που εγώ τόνισα είναι ότι θεσμικά δεν είναι δυνατόν να λαμβάνεται μία απόφαση ομόφωνη και να μην εφαρμόζεται αυθαίρετα από το Δήμαρχο χωρίς καν να ενημερώνει τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.