Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010, στις 12:00 το μεσημέρι, έγιναν στο Χρυσοβίτσι Αρκαδίας τα εγκαίνια ενός εντελώς καινοτόμου μουσείου. Χαιρετίζουμε την ίδρυση του Μουσείου Δασικής Ιστορίας Μαινάλου, από τον Δήμο Φαλάνθου και ελπίζουμε σε πολλές τέτοιες αξιομίμητες πρωτοβουλίες που προάγουν τον τόπο μας.