Την Κυριακή 11:30, στις 2 Ιανουαρίου 2011, στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης και στην Αίθουσα Παναγιώτη Αλεξόπουλου (2ος όροφος), θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως καθώς και των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.