Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011, συνεδρίασε το ΔΣ Τρίπολης για την εκλογή των Τακτικών & Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Από την ψηφοφορία προέκυψε ότι ο Τσιαμούλος Νικόλας ορίζεται ως Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης για τη διετία 2011-2012.

Δείτε όλα τα πρακτικά της συνεδριάσεως στην δημοσιευμένη Απόφαση ΔΣ 002/2011.