Ανοιχτή πρόταση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”, άξονας προτεραιότητας “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου”, ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου και καλεί τους φορείς ΟΤΑ Α΄ βαθμού περιφέρειας Πελοποννήσου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ – Πολιτιστικοί Φορείς – Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενοι από το δημόσιο τομέα, Υπουργείο Πολιτισμού και τουρισμού και Περιφέρεια Πελοποννήσου να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/των παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/των Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Η περιφέρεια εξασφάλισε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2015.

Με τη σειρά του ο σύλλογος Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης υπέβαλε τις προτάσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν εξοπλισμό στολών, μουσικών οργάνων, ηχογραφήσεων – επεξεργασίας ηχητικού υλικού συναυλιών και αντικατάσταση ήχου – απορροφητικών υλικών με συνολικό εκτιμώμενο κόστος 337.920 ευρώ.

Συγχαίρω την περιφέρεια Πελοποννήσου που εξασφάλισε αυτό το πρόγραμμα με στόχο την στήριξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και είναι μια ευκαιρία σαν Νομικό Πρόσωπο να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα και να στηρίξουμε πολιτιστικούς συλλόγους όπως τη Φιλαρμονική του δήμου μας αλλά και άλλους που στόχο έχουν να προάγουν τον πολιτισμό μας. Προτείνω τη δημιουργία μιας διαπαραταξιακής επιτροπής για να εκπονήσει τη μελέτη, καθώς θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για τα πολιτιστικά μας σωματεία. Το θέμα και την πρόταση μας θα την εισηγηθούμε και στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, σαν παράταξη.

Είναι μια ευκαιρία να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και να εκμεταλλευτούμε σαν δήμος τέτοιες ευκαιρίες για το καλό των πολιτών και του δήμου μας γενικότερα.

 Παρακάτω μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια καθώς και τις προτάσεις που κατέθεσε η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης:

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Προτάσεις Φιλαρμονικής