Στις 31-3-2011, ο Σύλλογος Φιλικών κατέθεσε στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης την επίσημη πρότασή του για ονοματοδοσία ανώνυμων οδών στην Περιοχή Φιλικών.