Με την ιδιότητα μου ως μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΟΕΕ, συμμετείχα στην διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά περιφερειακή εκδήλωση που πραγματοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για να προωθήσει την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια σε διάστημα 14 μηνών. Μεγάλη εντύπωση μου προκάλεσε το γεγονός ότι μόνο ο Δήμος Τρίπολης δεν είχε εκπρόσωπο παρόλο που είχε προσκληθεί, σε ένα θέμα τόσο σοβαρό που αφορά τους Δήμους όλης της χώρας. Η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των Α.Π.Ε. και λειτουργώντας με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα εξασφαλίζει στους Δημότες όφελος είτε με την δημιουργία έργων είτε με την μείωση των δημοτικών φόρων.