Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν εργαζόμενους, εργοδότες αλλά και άνεργους θα ξεκινήσουν το Μάρτιο από το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

(Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ή στην ιστοσελίδα του http://www.arcadianet.gr)

Ειδικότερα:

  • Πρόγραμμα ΛΑΕΚ: οργανώνεται από τον ΟΑΕΔ και αφορά εργαζόμενους. Είναι πρόγραμμα 40 ωρών με αμοιβή 5 ευρώ την ώρα για όποιον θα συμμετάσχει. Η θεματολογία έχει να κάνει είτε με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ή με τις σύγχρονες τεχνικές marketing, ή με τη διαχείριση των υπολογιστών ή με την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν ξαναπαρακολουθήσει πρόγραμμα ΛΑΕΚ.
  • Πρόγραμμα που αφορά απόφοιτους των ΕΠΑΛ: οργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και το πρόγραμμα εκπαίδευσης δια βίου μάθησης. Αφορά απόφοιτους των ΕΠΑΛ, όμως όχι απόφοιτους πάνω από 3 χρόνια. Σε δεύτερη φάση αφορά και επιχειρήσεις που μπορούν να ζητήσουν να πάρουν στην επιχείρησή τους δωρεάν έναν από τους αποφοίτους του προγράμματος αυτού για 6 μήνες, 6 ώρες τη μέρα. Αιτήσεις γίνονται και από τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αλλά και από τις επιχειρήσεις που σε δεύτερη φάση επιθυμούν να πάρουν κάποιο άτομο στην επιχείρησή τους.
  • Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ: ”τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για τις ευάλωτες ομάδες”. Αφορά άνεργους, μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών, φτωχούς (με κριτήριο το εισόδημα) και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Το πρόγραμμα είναι 130 ωρών με 6 ευρώ την ώρα αμοιβή. Στόχος είναι μετά τη λήξη του προγράμματος η σύσταση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, η ίδρυση μιας επιχείρησης ή η ένταξη των ατόμων αυτών σε άλλες επιχειρήσεις.
  • Πρόγραμμα εξωστρέφειας: οργανώνεται από τον ΕΕΔΕ και αφορά εργαζομένους και εργοδότες. Στόχο έχει να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις ώστε να κάνουν εξαγωγές. Είναι πρόγραμμα 40 ωρών με 5 ευρώ την ώρα αμοιβή.
  • Πρόγραμμα για άνεργους λιανικού εμπορίου, εμπορίου διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευαστές δομικών υλικών: οργανώνεται από τον ΕΕΔΕ και είναι 280 ωρών με 5 ευρώ την ώρα η αμοιβή.

Διάβαστε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες:

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 2

ΛΑΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Όροι προγράμματος για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Ενδιαφερόμενου ΤΟΠΕΚΟ