Ο Σύλλογος Φιλικών με την υπ’ αριθμ’ 2/3-6-2008 επιστολή του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας και προς τον κ. Δήμαρχο Τρίπολης, έθεσε το θέμα της μεγάλης φθοράς της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην Πλατεία Φιλικών, αιτώντας την άμεση επίλυσή του.