Δελτίο Τύπου παράταξης ”Τρίπολη, Πρωτεύουσα του Μοριά”

<<Η κυρία Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου χωρίς να έχει διδαχθεί τίποτα από το παρελθόν (ακύρωση αποφάσεων κλπ) συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

Την 01/02/2013 κατά την διάρκεια της 1ης συνεδρίασης του 2013 του Νομικού Προσώπου μοίρασε προσκλήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την Δευτέρα 04/02/2013 με θέμα την «ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος» (μείζον θέμα για την λειτουργία του Νομικού Προσώπου).

Στη συνέχεια μετά από δική της παράκληση στα παρευρισκόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για να μη γίνει νέο συμβούλιο την 04/02/2013 ζήτησε να ψηφίσουν επί τόπου το τεχνικό Πρόγραμμα παρότι απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Τσιαμούλος Νίκος λόγω προσωπικού προβλήματος και ο οποίος δεν είχε πάρει την σχετική πρόσκληση για την συνεδρίαση της 04/02/2013.

Μετά από τηλεφωνική παρέμβαση του Δημοτικού Συμβούλου κου Τσιαμούλου η κα Πρόεδρος πήρε πίσω την απόφαση και όρισε νέα συνεδρίαση νόμιμη για τις 08/02/2013.

Μετά από αυτά τα τραγελαφικά καμώματα της κα Προέδρου την καλούμε για τελευταία φορά να συμμορφώνεται με τα νόμιμα και απορούμε με τον κο Δήμαρχο που δεν την ανακαλεί στην τάξη.

Σε αντίθετη περίπτωση θα μας βρει απέναντι της και θα την εξαναγκάσουμε εμείς να εργάζεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία>>.

Δείτε τη σχετική μου συνέντευξη:

Συνέντευξη για το ΝΠΔΔ

No Description