Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ζητά από τους Δήμους να καταγράψουν την επωνυμία του φορέα εάν είναι ΝΠΔΔΔ ή ΝΠΙΔ καθώς και αναλυτική παρουσίαση του απασχολούμενου προσωπικού τους. Στον πίνακα προβλέπεται η πλήρης καταγραφή των υπηρετούντων υπαλλήλων ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκουν, αλλά και το είδος της σύμβασης με την οποία υπηρετούν. Στο ίδιο έγγραφο ζητείται να αναγραφεί και το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης που λαμβάνει το ΝΠΔΔ.

 Οι πλεονάζοντες εργαζόμενοι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους για ένα έτος με στόχο να μετακινηθούν, ενώ όσοι διαθέτουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταργηθούν οι θέσεις εργασίας τους, θα απολυθούν.

 Αν και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους Δήμους, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31Η Μαΐου καθώς η κυβέρνηση με τη σειρά της πιέζεται να προχωρήσει σε 2.000 απολύσεις ως το τέλος του καλοκαιριού και άλλες 12.500 διαθεσιμότητες ως τα τέλη Ιουνίου.

 Στο σημείο αυτό, εφιστώ την προσοχή όλων στη διοίκηση του ΝΠΔΔ και του Δήμου και τους ζητώ να ενεργήσουν άμεσα και γρήγορα, ώστε να μετακινηθούν οι εργαζόμενοι του Νομικού Προσώπου στο Δήμο Τρίπολης, προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις, με εργαζόμενους να χάνουν την δουλειά τους.

 Ο Δήμος οφείλει να μετακινήσει το προσωπικό και στη συνέχεια να το διάθεσει, όπου κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Κάθε καθυστέρηση, μπορεί να φέρει αρνητικές εξελίξεις.

πρωτόκολλο