Συγκρότηση Πολιτιστικής Επιτροπής για το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης. Η επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη.

Δείτε το πρακτικό Πολιτιστική επιτροπή για το Μαλλιαροπούλειο