Ο Σύλλογος Φιλικών συνέταξε στις 2-3-2007, δεύτερο Υπόμνημα ανάλυσης εκ νέου του θέματος “ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ”, απευθυνόμενο στον κ. Δήμαρχο Τρίπολης.

Στο υπόμνημα αυτό τέθηκαν υπόψη του Δημάρχου Τρίπολης τα ακόλουθα προβλήματα:

 1. Παράνομος και υπερκορεσμένος σκουπιδότοπος Δήμου Τρίπολης
 2. Ανασχεδιασμός Πλατείας Φιλικών
 3. Αναβάθμιση χώρου γηπέδου “ΔΑΦΝΗ” – Δημιουργία αθλητικού Κέντρου
 4. Μέριμνα για περιβάλλοντα χώρο του Ξενώνα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης
 5. Διαπλάτυνση, φωτισμός και κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Καρτσόβης
 6. Αξιοποίηση αλσυλλίου Κάρτσοβας
 7. Ονομασία ανωνύμων οδών
 8. Αξιοποίηση αλσυλλίου Μαϊθανασάκου
 9. Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης
 10. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
 11. Αγωγός ομβρίων υδάτων σε τρία τμήματα της περιοχής Φιλικών
 12. Επέκταση Σχεδίου Πόλεως
 13. Διαπλάτυνση και φωτισμός της οδού Καλαμών, κάλυψη του ρέματος και κατασκευή πεζοδρομίων.
 14. Επισκευή και εμπλουτισμός παιδικής χαράς ΟΗΕ
 15. Αξιοποίηση παλαιών σφαγείων
 16. Δημιουργία ΚΑΠΗ γειτονιάς
 17. Επισκευή δρόμων
 18. Φωτισμός και φωτεινοί σηματοδότες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο και στον Κόμβο του 1ου Γυμνασίου
 19. Εντατικοποίηση της καθαριότητας
 20. Άμεση υλοποίηση έργων υποδομής στο νέο τμήμα της περιοχής Φιλικών που εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως

Στο υπόμνημα εκτέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα αναφορικά με έκαστο θέμα από τα ανωτέρω και διατυπώθηκαν προτάσεις για την επίλυσή τους.