Σας καλούμε την 19η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα   17 :00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.