Σας καλούμε την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.