ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΣΤΙς-12-ΙΟΥΝΙΟΥ-2023