Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε την 17η  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2019.
  2. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου έτους 2020.
  3. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
  4. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
  5. Διόρθωση απογραφής δημοτικής περιουσίας της πρώην Κοινότητας Μάκρης.
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Τρίπολης».