ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΣΗΜΕΡΑ-22-12-2022