Πρόσκληση-σε-συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-στις-27-6-2023