Όπως αποφασίστηκε στη διακοπείσα συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2018 λόγω τριήμερου εθνικού πένθους και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου, σας καλούμε την 27η Ιουλίου 2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 σε συνεδρίαση ως η συνημμένη πρόσκληση.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ