Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Σας καλούμε στις  7 Απριλίου  2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13 .00 σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 και των αρ.  426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24.9.2921 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης στο θέμα:

  1. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη μερική εφαρμογή του  Σ.Ε.Σ. (Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης) και της ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ σε τμήματα των οδών ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, και ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ.
  2. Καθολικός διάδοχος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ο  Δήμος Τρίπολης.

Λόγοι του κατεπείγοντος: 1. Η ανάγκη της μερικής εφαρμογής του  Σ.Ε.Σ. (Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης) και της ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ σε τμήματα των οδών ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, και ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ενόψει των εορτών του Πάσχα.

  • Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.