ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ-ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ