Σας καλούμε στο νέο Δημαρχείο Τρίπολης, στις 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:50′ π.μ. σε συνεδρίαση.