ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου πού θα γίνει στις 31 Μάιου 2018 ημέρα Πέμπτη ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου ( Διεύθυνση: Πλ. Νέας Δημ. Αγοράς κτήριο Δ.Ε.Υ.Α.Τ ) για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 1) Έγκριση του περιεχόμενου και των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης και Συνδέσμου Μεθυδρίου σχετικά με την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου των τ.κ. Αρτεμισίου, Κάψια, Λουκά, Σημειάδων, της Δ.Ε. Μαντινείας – Νεοχωρίου, Ζευγολατιού, της Δ.Ε. Κορυθίου, και Αγ. Βασιλείου, Πελάγους της Δ.Ε. Τρίπολης» σε πρόσκληση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » του Υπ. Εσωτερικών.

2) Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από την Δ.Ε.Υ.Α. Τρίπολης για το έργο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου των τ.κ. Αρτεμισίου, Κάψια, Λουκά, Σημειάδων, της Δ.Ε. Μαντινείας – Νεοχωρίου, Ζευγολατιού, της Δ.Ε. Κορυθίου, και Αγ. Βασιλείου, Πελάγους της Δ.Ε. Τρίπολης» της υπ’ αριθμ. 18334/10.5.2018 πρόσκλησης του Υπ. Εσωτερικών.

 

Ο Πρόεδρος Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου

Αδαμόπουλος Γεώργιος