Σας καλούμε την 2η Ιουλίου 2015 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19.30 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Kανονισμός καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
 2. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση και τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στους οικισμούς Δάφνη και Μανιάτη της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης.
 3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για την κάλυψη των δαπανών σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.
 4. Φιλοξενία Φιλανδών αρχαιολόγων στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Ασέας.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή εσόδου με τίτλο : «Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων».
 6. Εκμίσθωση σταύλου στην Τ.Κ. Μαγούλας.
 7. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
 8. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
 9. Χορήγηση άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
 10.  Αποστολή αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριπόλεως.
 11. Ορισμός εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. από 01-01-2011 μέχρι 31-08-2014 και προσωρινού διαχειριστικού ελέγχου από 01-09-2014 μέχρι 31-05-2015.
 12. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ. Γεώργιο Κουμαρέλα και Ιωάννα Κουμαρέλα για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 13. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον κ. Καραλέκα Βασίλειο για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ.Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 14. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Κωνσταντοπούλου Σοφία του Ζώη για οικοπεδική έκταση της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0401005 στην πράξη εφαρμογής Σχ.Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 15. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Γιαννακάκου Σοφία και στον κ. Ντούμο Βασίλειο για οικοπεδική έκταση της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0414011 στην πράξη εφαρμογής Σχ.Πόλεως πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση δρόμων πρόσβασης χώρων ταφής Κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης».
 17. Παράταση προθεσμίας έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς Δ.Ε.Σκυρίτιδας».
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου».
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Δ.Σκοπής».
 20. Χορήγηση άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
 21. Λύση της σύμβασης της μελέτης : «Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Αλέας» πρώην Δήμου Τεγέας.
 22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου : «Κατασκευή κοιτόστρωσης στη θέση Μπουέτα στο Τ.Δ. Λουκά».
 23. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου περιοχής Φιλικών «Η Πανπροσφυγική Ένωση».
 24. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ».
 25. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης για τη γιορτή του σκόρδου στην Τ.Κ. Λιθοβουνίων Δ.Ε. Τεγέας Δήμου Τρίπολης στις 11/7/2015.
 26. Οικονομική Ενίσχυση
 27. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης στο πρώην Δημοτικό Σχολείο στην Τ.Κ. Πελάγους.
 28. Καθορισμός : α) αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης β) αρμόδιας Δ/νσης που θα τις ασκεί και γ) υπαλλήλων που θα τις επιφορτιστούν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 3.β του Ν.4325/2015.
 29. Γενικό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών Δήμου Τρίπολης 2015.
 30. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών.
 31. Πρόταση εφαρμογής μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης.
 32. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2015 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα ιδιοκτησίας Γ. Παπαναστασίου – Ι. Κουτσογιάννη Ο.Ε. επί των οδών Πλ. Άρεως 5 & Β. Οικονομίδου.

Υποσημείωση: Το υπ’ αριθμ. 29 θέμα εμπεριέχεται στο συνημμένο CD.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ