Σας καλούμε την  06η  Αυγούστου  2013 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.