Σας καλούμε την 7η Φεβρουαρίου 2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

-Απολογισμός λειτουργίας και πεπραγμένων Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Ενημέρωση σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Ε.Σ.Δ.Ο.Γ.Ε.
 2. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών.
 3. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών.
 4. Αποδοχή δωρεάς.
 5. Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία : «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης Δήμου Τρίπολης».
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ενοικίαση τοποθέτηση και καθαρισμός δύο φορητών χημικών τουαλετών».
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την τακτοποίηση των δαπανών Π.Ο.Ε. Δήμου Τρίπολης.
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού και αντιπαγετικής προστασίας Δ.Δ.Δήμου Τρίπολης και την προμήθεια ακατέργαστου άλατος.
 9. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 10. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 11. Δωρεάν παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου της Τ.Κ. Πιάνας στον ξενώνα Παπανικόλα.
 12. Οικονομική ενίσχυση.
 13. Οικονομική ενίσχυση.
 14. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 15. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 16. Καθήκοντα επιτροπής λαϊκών αγορών.
 17. Μεταβίβαση θέσεων λαϊκής αγοράς.
 18. Τροποποίηση του άρθρου 11 του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις.
 19. Κοπή τεσσάρων πεύκων στο σχολείο ΚΔΑΠ στον οικισμό Μηλιάς της Τ.Κ. Νεστάνης.
 20. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (εστιατόριο)» ιδιοκτησίας Παντώτη Δημητρίου του Αναστασίου που βρίσκεται επί της πλατείας Άρεως 4 στην Τρίπολη.
 21. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο ιδιοκτησίας της εταιρείας BEST CORNER Α.Ε.-EVEREST που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 35 στην Τρίπολη.
 22. Έγκριση μετακίνησης του μέλους της Επιτροπής Μακροχρόνιου Σχεδιασμού προκειμένου για την εκπροσώπηση του Δήμου στη συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου του Δικτύου intercity Youth κ. Παπαϊωάννου Χαράλαμπου στην Αμβέρσα.
 23. Οικονομική ενίσχυση.
 24. Γνωμοδότηση για τροποποίηση σχεδίου πόλεως – χαρακτηρισμός πεζοδρόμων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλεως Τρίπολης.
 25. Έκδοση απόφασης έγκρισης εισόδου – εξόδου ισογείου βιομηχανικού κτιρίου με χρήση ψυγείο αγροτικών προιόντων ιδιοκτησίας Γ. Καπόγιαννη και ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «Τέσσερις Λίμνες» ή «Μεγάλο Κομμάτι» εκτός ορίων και εκτός ζώνης οικιμού ΤΚ Κάψια της Δ.Ε Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης.
 26. Έκδοση απόφασης εισόδου – εξόδου οχημάτων κατοικίας των Βασιλείου Τσούτσουβα και Νίκης Ρίμπα σε αγροτική οδό εκτός οικισμού Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Τρίπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ