Σας καλούμε την   10η Oκτωβρίου 2014 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19.30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.